SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI RENEWSM

În perioada 9-13 octombrie 2023 a avut loc în Oslo, Norvegia, un schimb de experiență privind energia regenerabilă organizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în parteneriat cu organizația Vista Analyse AS. Schimbul de experiență a inclus sesiuni teoretice dar și vizite pe teren pentru prezentarea unor exemple de bune practici în domeniul energiei regenerabile. În cadrul sesiunilor teoretice au fost prezentate și discutate aspecte privind sursele de energie regenerabilă, securitatea energetică, bune practice din Norvegia și Europa, posibilități de finanțare a proiectelor din domeniul energiei regenerabile. Printre bunele practice prezentate în cadrul vizitelor pe teren se numără: biblioteca publică Deichman Bjørvika – un proiect ambițios al orașului Oslo în domeniul energiei regenerabile; clădirea Vulkan – prima clădire de birouri din Norvegia cu clasa energetică A; și stația VEAS – cea mai mare stație de tratate a apelor uzate din Norvegia care include și o fabrică de producere a biogazului. 

Din delegația care a participa la schimbul de experiență au făcut parte: Dl. Pataki Csaba – Președintele Consiliului Județean Satu Mare și al A.D.I. Județul Satu Mare, Dna. Fedorca Aurelia – Primar al Orașului Negrești-Oaș, Dna. Sobius Mariana-Monica – Primar al Comunei Tarna Mare, Dl. Duma Ovidiu-Marius – Primar al Orașului Ardud, Dl. Seer Iuliu – Viceprimar al Orașului Livada, Dl. Ciurdaș Traian – Primar al Comunei Bârsău, Dl. Găman Mihai – Primar al Comunei Dorolț, Dl. Schupler Tiberiu – Primar al Comunei Urziceni, Dna. Lașan Nicoleta – director executiv A.D.I. Județul Satu Mare și Dl. Dancu Paul – manager proiect A.D.I. Județul Satu Mare. Gazda schimbului de experiență a fost organizația Vista Analyse AS din Norvegia, partener în cadrul proiectului. 

Schimbul de experiență a fost organizat în cadrul proiectului RENEWSM, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, valoarea grantului acordat fiind de 138.000 Euro. Proiectul RENEWSM are ca obiectiv principal consolidarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare a populației din Județul Satu Mare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică. 

Proiectul are o durată de implementare de 12 de luni, și este implementat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în parteneriat cu organizația Vista Analyse AS din Norvegia. Principalele activități ale proiectului constau în: elaborarea unui raport privind potențialul Județului Satu Mare în ceea ce privește energia regenerabilă, organizarea unei campanii publice și a unui training pentru 40 de persoane, organizarea unui schimb de experiență în Norvegia și a unei conferințe finale a proiectului. Proiectul are o valoare totală de 163.205 Euro, din care 138.724 Euro reprezintă finanțare din Granturile SEE. 

Notă: Granturile SEE reprezintă contribuția statelor Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai inclusivă. Există două obiective majore: reducerea disparităților economice și sociale din Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și cele 15 state UE din Europa Centrală și de Est și din Balcani. Cele 3 state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European. Statele donatoare au oferite 3,3 miliarde Euro prin scheme de granturi între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE au o valoare de 1,55 miliarde Euro. Mai multe informații despre Granturile SEE: www.eeagrants.org.