A.D.I. JUDEȚUL SATU MARE ÎNCEPE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „CONSOLIDAREA COOPERĂRII BILATERALE ÎN DOMENIUL TRANZIȚIEI VERZI”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare începe implementarea proiectului „Consolidarea cooperării bilaterale în domeniul trenziției verzi”. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, valoarea grantului acordat fiind de 142.630 Euro. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și promovarea măsurilor care contribuie la tranziția verde inovativă și echitabilă în Județul Satu Mare prin cooperare bilaterală. 

Proiectul are o durată de implementare de 7 luni, iar principalele activități ale proiectului constau în: elaborarea unui studiu de pre-fezabilitate privind energia regenerabilă și eficiența energetică pentru R.A. Aeroportul Internaționale Satu Mare și organizarea unei vizite de studiu în Norvegia pentru 10 reprezentanți ai instituțiilor publice din Județul Satu Mare pentru transferal de cunoștințe și bune practice în domeniul eficienței energetice și a securității energetice. Partenerul Asociației în cadrul acestui proiect este Vista Analyse AS din Norvegia, organizație care a mai colaborat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare în implementarea proiectului RENEWSM. Proiectul actual are o valoare totală de 167.800 Euro, din care 142.630 Euro reprezintă finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

Notă: Granturile SEE reprezintă contribuția statelor Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai inclusivă. Există două obiective majore: reducerea disparităților economice și sociale din Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și cele 15 state UE din Europa Centrală și de Est și din Balcani. Cele 3 state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în cadrul Acordului privind Spațiul Economic European. Statele donatoare au oferite 3,3 miliarde Euro prin scheme de granturi între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE au o valoare de 1,55 miliarde Euro. Mai multe informații despre Granturile SEE: https://www.eeagrants.ro