RENEWSM

Logo
RENEWSM 2

Financing program: Romanian Energy Program

Implementation period:  01.03.2023–28.02.2024

Total budget: 163,205 Euros, of which 138,724 Euros represents funding from the EEA Grants 2014-2021.

Budget of the Association: 81.500 Euro

Lead partner: Satu Mare County Intercommunity Development Association

Partner: Vista Analyse AS, Norway

The main objective of the project:

The main objective of the RENEWSM project is to consolidate knowledge and increase the degree of awareness of the population of Satu Mare County regarding renewable energy, energy efficiency, and energy security.

The specific objective of the project:

The main activities of the project consist of: the preparation of a report on the potential of Satu Mare County in terms of renewable energy, the organization of a public campaign and training for 40 people, the organization of an exchange of experience in Norway and a final conference of the project.

Main results of the project: 

The main achievements of the project in the medium and long term are:

  • increased knowledge on renewable energy sources, energy efficiency, and energy security for 50 representatives of local authorities and institutions, which in the long term will lead to less carbon-intensive and increased security of supply;
  • raise awareness on renewable energy sources, energy efficiency, and energy security for 2.000 inhabitants of Satu Mare county.

Activities

Activitate 1.

Campanie publică de sensibilizare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

Campania va include următoarele subactivități:

– campanie publică în școli: 1.000 de elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani vor participa la lecții despre energie. Activitatea va fi organizată cu sprijinul școlilor din județul Satu Mare.

– campanie publică pentru publicul larg: 3 articole despre energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică publicate în limba română și maghiară în mass-media online; crearea și promovarea unui video de 2 minute despre surse regenerabile de energie, securitate energetică și eficiență energetică.

ACTIVITĂȚI

Activitate 2.

Elaborarea unui raport de studiu privind potențialul de producere/consum de energie regenerabilă în județul Satu Mare

Raportul de studiu va aborda următoarele subiecte:

– Cartografierea diferitelor surse de energie din județul Satu Mare

– Cartografierea principalelor surse de consum de energie din județul Satu Mare

– O prezentare generală/descriere a rețelelor și a infrastructurii energetice relevante din județul Satu Mare

– Evaluarea producției potențiale de energie regenerabilă din diferite surse

– Analiza potențialului de atenuare a gazelor cu efect de seră din consumul de energie din județ

– Efecte de bunăstare

– Efecte de distribuție

Activitate 3.

Scurt program de formare privind sursele alternative de energie, eficiența energetică și securitatea energetică Satu Mare

Un scurt training de 2 zile organizat la Satu Mare pentru 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, ONG-urilor, universităților privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Activitate 4.

Instruire sub forma unei vizite de studiu în Norvegia pentru 10 reprezentanți ai promotorului, administrații publice regionale/locale

Un program de formare de 3 zile pentru 10 reprezentanți ai Promotorului Proiectului și ai autorităților publice locale organizat în Norvegia pentru a împărtăși bune practici în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienței energetice și securității energetice

Activitate 5.

Activități de comunicare și diseminare

Include:

– elaborarea și transmiterea către mass-media regională a unui material de informare de presă despre proiect la începutul proiectului;

– organizarea conferintei finale a proiectului;

– extinderea paginii web a Promotorului de Proiect cu o secțiune specială dedicată proiectului;

– postarea de informări/știri site-uri web și pagini de social media;

– elaborarea unui roll-up și a 100 de postere ale proiectului pentru a fi utilizate în timpul activităților proiectului și a fi distribuite organizațiilor implicate.

Activitate 5.

Management

Managementul proiectului